Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Přijímací řízení 2020


Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. 3. 2020 (včetně).

Vyhlášení 1. kola si můžete stáhnou ZDE.

Kritéria pro obor vzdělání čtyřleté gymnázium si můžete stáhnout ZDE.

Kritéria pro obor vzdělání osmileté gymnázium si můžete stáhnout ZDE.

 

Jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z předmětů český jazyk a literatura   a matematika proběhnou v těchto termínech:

pro čtyřleté obory vzdělání

  1. termín 14. dubna 2020
  2. termín 15. dubna 2020

pro obor osmiletého gymnázia    

  1. termín 16. dubna 2020
  2. termín 17. dubna 2020

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven pro všechny obory vzdělání stejně:

  1. termín 13. května 2020
  2. termín 14. května 2020

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

79-41-K/41   Gymnázium, čtyřleté denní studium – 30 uchazečů

79-41-K/81   Gymnázium, osmileté denní studium – 30 uchazečů

 

Přijímací zkoušku může každý žák konat dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu. Pořadí škol na přihlášce nesouvisí s tím, o kterou školu nebo obor má uchazeč větší zájem.

V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Kritéria pro jednotlivé obory vzdělání budou zveřejněna do konce ledna 2020.

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. 3. 2020 (včetně). Přihlášku lze stáhnout na stránkách MŠMT.

Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přípravné kurzy (z českého jazyka a matematiky) v termínu 14. 2. a 21. 2. 2020, v době od 16.00 do 18.00 hod.

  • Na kurzy je možno se přihlásit od 6. 1. 2020 v době od 6.30 hod. do 15.00 hod. telefonicky na čísle 595 537 500, osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem (eva.holasova@frengp.cz).
  • Při přihlašování je nutno uvést jako kontaktní údaj funkční e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka.
  • Maximální počet míst každého kurzu je 60.
  • Přihlašování do kurzu bude zastaveno 11. 2. 2020 (pro kurz pořádaný dne 14. 2. 2020) a 18. 2. 2020 (pro kurz pořádaný dne 21. 2. 2020) nebo při dosažení maximálního počtu (60) před těmito daty.

 

Kontakty – obory Gymnázia

Zástupce ředitelky - Mgr. René Gráf
Tel.: 595 537 510
mailto: rene.graf@frengp.cz

Administrativní pracovnice školy - p. Jana Strnadlová
Tel.: 595 537 508
jana.strnadlova@frengp.cz

 

Úřední hodiny sekretariátu školy

Po             6.30 – 16.00

Út - Čt       6.30 – 15.00

Pá             6.30 – 14.00