Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Přijímací řízení


Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Text dokumentu si můžete stáhnout zde.

Kritéria ke stažení:

čtyřleté

osmileté

 

Stručné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z předmětů matematika a český jazyk a literatura proběhnou v těchto termínech:

1. termín: 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, 13. dubna 2018 - pro obor osmiletého gymnázia

2. termín: 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, 17. dubna 2018 - pro obor osmiletého gymnázia

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven pro všechny obory vzdělání stejně:

1. termín: 10. května 2018

2. termín: 11. května 2018

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019

79-41-K/41   Gymnázium, čtyřleté denní studium – 30 uchazečů

79-41-K/81   Gymnázium, osmileté denní studium – 30 uchazečů

 

Přijímací zkoušku může každý žák konat dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu. Pořadí škol na přihlášce nesouvisí s tím, o kterou školu nebo obor má uchazeč větší zájem.

Kritéria pro jednotlivé obory vzdělání budou zveřejněna do konce ledna 2018.

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. 3. 2018 (včetně). Přihlášku lze stáhnout na stránkách MŠMT.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám školní rok 2018/2019

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace pořádá pro všechny zájemce o studium na naší škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu pro žáky pátých a  devátých tříd pro školní rok 2018/19.

  • Kurzy se konají ve dnech 9. 2. 2018 v 16:00 hodin a  2. 3. 2018 v 16:00 hodin (je možno přihlásit se na oba termíny).
  • Dvě lekce po 120 minutách (z českého jazyka a matematiky).
  • Kurzy se budou konat v budově školy a povedou je plně aprobovaní a zkušení učitelé.
  • Na kurzy je možno se přihlásit telefonicky (595 537 508) nebo osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem (jarmila.zbavitelova@frengp.cz).
  • Při přihlašování je nutno uvést jako kontaktní údaj funkční e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka.
  • Maximální počet míst každého kurzu je 60.
  • Přihlašování do kurzu bude zastaveno 6. 2. 2018 (pro kurz pořádaný dne 9. 2. 2018) a 27. 2. 2018 (pro kurz pořádaný dne 2. 3. 2018) nebo při dosažení maximálního počtu (60) před tímto datem.

 

 


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání Seznam přijatých Pořadí dle výsledků Výsledky prvního a posledního
Gymnázium čtyřleté Seznam přijatých.pdf Pořadí.pdf Výsledky.pdf
Gymnázium osmileté Seznam přijatých.pdf Pořadí.pdf Výsledky.pdf