Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Maturita


Organizace maturitní zkoušky v roce 2020

Maturita se skládá ze dvou částí: společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 

Společná část

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky).

 

Profilová část

1. povinná profilová zkouška 

2. povinná profilová zkouška

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky). 
Matematika+ je zařazena  pro všechny maturitní obory.

 

Společná část - státní maturita

Organizace a termíny maturitní zkoušky v roce 2020 najdete na http://maturita.cermat.cz/ . Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se skládají dvě zkoušky.

Český jazyk a literatura

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:

 • Ústní zkouška. V ústní zkoušce jsou využity vědomosti získané přečtením literárního díla ze školního seznamu literárních děl. Ústní zkouška trvá 15 minut, koná se před maturitní komisí, předchází jí 20 minutová příprava (hodnocení ústní zkoušky). 
 • Didaktický test. Didaktický test je tvořený uzavřenými i otevřenými textovými úlohami; ověřovány jsou především dovednosti odvozené od práce s texty. 
 • Písemná práce. Strukturovaná písemná práce je tvořena několika ověřenými textovými úlohami se širokou odpovědí; ověřují se písemné produktivní dovednosti.

 

Školní seznam literárních děl

Stanovený počet titulů je 20. Pravidla pro výběr jsou uvedena v maturitním seznamu literatury. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl ředitelce školy nejpozději do 31. března 2020. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

Maturitní seznam literárních děl 2020 - Gymnázium

Katalog požadavků z českého jazyka a literatury 2020 

Cizí jazyk nebo matematika

 Cizí jazyk

Zkouška z cizího jazyka je komplexní - tvoří ji ústní zkouška, didaktický test, písemná práce.

 • Ústní zkouška. Ústní složka zkoušky z cizího jazyka ve společné části trvá 15 minut, žák má 20 minut na přípravu, ověřuje se ústní projev (hodnocení ústní zkoušky). Koná se před maturitní komisí. 
 • Didaktický test. Didaktický test se skládá ze dvou subtestů: poslech, čtení a jazyková kompetence. 
 • Písemná práce. Strukturovaná písemná práce je tvořena několika ověřenými testovými úlohami se širokou odpovědí, ověřuje se písemný projev. 

 

Matematika

Zkouška z matematiky je koncipována jako didaktický test v délce 120 minut.

 

Nepovinné zkoušky

Dle zájmu si žák zvolí až 2 nepovinné zkoušky: cizí jazyk, matematika

 

Profilová část Gymnázium

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část maturitní zkoušky sestává ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných maturitních zkoušek.

Ředitelka školy stanovila omezení výběru splněním pravidla, podle něhož si žák nemůže zvolit stejný předmět, z něhož koná zkoušku ve společné části. Výjimku tvoří matematika.

Zkoušky profilové části jsou prováděny ústní formou (hodnocení ústní zkoušky). Pro ústní zkoušku z předmětů matematika a informatika a výpočetní technika stanovila ředitelka školy prodloužení doby přípravy na 30 minut. Všechny zkoušky jsou prováděny před zkušební maturitní komisí.

Povinné předměty profilové části maturitní zkoušky (žák volí dva):

 • Matematika
 • Cizí jazyk (jiný než ve společné části)
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Informatika a výpočetní technika 

Nepovinná maturitní zkouška (žák může volit nejvýše dva)

 • Další předmět profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný a nebyl předmětem společné části

 

Tématické okruhy profilové části maturitní zkoušky v roce 2020

Matematika 2020

Anglický jazyk 2020

Německý jazyk 2020

Ruský jazyk 2020

Francouzský jazyk 2020

Biologie 2020

Fyzika 2020

Chemie 2020

Zeměpis 2020

Základy společenských věd 2020

Dějepis 2020

Informatika a výpočetní technika 2020

 

Organizace maturitní zkoušky v roce 2021

Maturita 2021 – start povinné maturity z matematiky.