Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Přijímací řízení


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář; text dokumentu si můžete stáhnout zde.

Škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie; text dokumentu si můžete stáhnout zde.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání Seznam přijatých Pořadí dle výsledků Výsledky prvního a posledního
Elektrikář  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Informační technologie  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Pouze jeden přijatý

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání Seznam přijatých Pořadí dle výsledků Výsledky prvního a posledního
Elektrikář  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Elektrotechnika  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Informační technologie  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Text dokumentu si můžete stáhnout zde.

Kritéria pro maturitní obory:

elektrotechnika, informační systémy

Kritéria pro obor s výučním listem:

elektrikář

 

Stručné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z předmětů matematika a český jazyk a literatura proběhnou v těchto termínech:

1. termín: 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání

2. termín: 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek:

1. termín: 10. května 2018

2. termín: 11. května 2018

 

Na obor vzdělání se závěrečnou zkouškou a výučním listem (26-51-H/01 Elektrikář) se tyto termíny nevztahují (uchazeči přijímací zkoušky nekonají).

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01  Informační technologie, čtyřleté denní studium – 30 uchazečů

26-41-M/01  Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů, čtyřleté denní studium – 60 uchazečů

Obor vzdělání s výučním listem

26-51-H/01   Elektrikář, tříleté denní studium – 30 uchazečů

                    

Přijímací zkoušku může každý žák konat dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu. Pořadí škol na přihlášce nesouvisí s tím, o kterou školu nebo obor má uchazeč větší zájem.

Kritéria pro jednotlivé obory vzdělání budou zveřejněna do konce ledna 2018.

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. 3. 2018 (včetně). Přihlášku lze stáhnout na stránkách MŠMT.

Termíny přípravných kurzů k přijímacím zkouškám: 9. 2. a 2. 3. 2018