Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Výzva k podání nabídky na zhotovitele pro stavbu

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele u akce „Oprava střechy – budova A, B, C“ (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace). Konkrétně provedení opravy střechy budovy C, která spočívá v dokotvení střešního pláště, odstranění a opětovné natření střešní krytiny, výměně střešních oken, k úplné nebo částečné výměně klempířských prvků (oplechování komínů, prostupy, sněhové zachytávače, kotvení hromosvodu apod.). Technické řešení akce a rozsah bude stanoven v projektové dokumentaci pro realizaci stavby.

Úplný text výzvy

Zadávací dokumentace